ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน


“คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2560 ณ วัดบ้านหว้าน”

From ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน. Posted by โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) on 7/11/2017 (28 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Posted in กิจกรรมโรงเรียน