ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน “กู่แก้วสี่ทิศ”


“นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ออกศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คือ กู่แก้วสี่ทิศ เพื่อตั้งคำถาม ในข้อที่สงสัยและกระบวนการในการค้นหาคำตอบ”

From ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น. Posted by โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) on 8/22/2017 (26 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Posted in กิจกรรมโรงเรียน